De boerderij is 15 hectare groot, waarvan een 4 hectare is ingericht als camping voor circa 50 plekken, welke zijn voorzien van drinkwater, elektra ( 6 A) en een vuilwaterafvoer.

Op de kampeerveldjes zijn waterzuilen geplaatst voor algemeen gebruik naast de op de plek voorkomende individuele waterpunten.

Voor onze kleine gasten tot tien jaar is een mini speeltuintje ingericht.

Bij de haven zijn steigertjes met voorzieningen voor het opladen van elektraboten.

Zoals op de plattegrond te zien is, is de camping omringd door water waarvan u per boot of kano de omliggende dorpen of natuur –en recreatiegebieden kunt verkennen.

Het op het kaartje aangegeven natuurgebied rondom het weidemolentje , circa 11 hectaren groot , wordt door ons botanisch en als weide vogelgebied beheerd , dat houdt in dat de weidevogels ( o.a. grutto’s, kieviten, scholeksters , tureluur, slobeend, bergeend enz. )  het voor het zeggen hebben. De percelen worden pas gehooid, wanneer de jonge weidevogels zijn uitgevlogen, dat gebeurd pas eind juni, begin juli. Vanaf half februari worden de greppels en de laagten onder water gezet , hierdoor ontstaat een situatie waar de vogels zich het best bij voelen, met name voor het foerageren is dit belangrijk. De resultaten zijn verrassend en motiveert ons om hier mee door te gaan, gesterkt door het enthousiasme van onze gasten. De botanische samenstelling wordt jaarlijks gemonitord.